• Tıbb-i Nebevi
    • Sitemize Hoşgeldiniz
Tıbb-i Nebevi

   

Sosyal Medya


Sosyal Medya Nedir? Nasıl Kullanılmalı? Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Mehtap Demir 

Sosyal medya zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim  şeklidir. Genel olarak bireylerin internette birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlar sosyal medyayı oluşturur. Sosyal medyada, sosyal ağlar ve toplu gruplar yer alır. 

Sosyal Medya Kullanım Çeşitleri

Karşılıklı etkileşim esasına dayanır. Bireysel, toplumsal ve ticari kullanımları mevcuttur.

1.       Bireysel kullanım

Herhangi bir ticari kaygı içerisinde olmadan, şahsi soru ve sorunlara cevap aranması, duygu ve düşüncelerin paylaşılması, ilgi duyulan konular hakkında bilgi alınması şeklinde kullanım olabilir.

2.       Toplumsal Kullanım

Belli bir amaç doğrultusunda, bireyleri bir araya getirmek ve yönlendirmek, örgütlemek şeklinde kullanılabilir.

3.       Ticari Kullanım

Kullanımın ölçülebilir olması nedeniyle; paylaşımın kaç kişiye ulaştığını görmek, pazarlama veya tanıtım amacıyla reklam yapmak, hedef kitlenin alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını tespit etmek şeklinde kullanılabilir.

Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı

Sosyal medyayı kullanırken gaye sosyal medyayı kullanmak değil bir ihtiyacı gidermek olmalıdır.

Bireysel kullanıcılar, kendileri ile ilgili paylaşımlarda bulunurken, 2. ve 3. şahısların bilmesinde sakınca olabilecek yazışma adresi, telefon numarası, önemli tarihler, aile bireylerinin isimleri, fotoğrafları gibi, sonrasında kendilerine karşı kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılabilecek şahsi bilgileri paylaşırken dikkatli olmalıdırlar.

“Sonsuz özgürlük” diye bir şey olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Gerçek hayatta yanlış olan her şey, sanal olarak var olunan sosyal medyada da yanlıştır. 

Kolaylıkla veri girilebilen bu mecrada, edinilen bilgilerin doğruluna şüphe ile yaklaşmak, bir kaç farklı kaynaktan bilgiyi doğrulamaya çalışmak, zararı en aza indirmek için yapılması gerekendir.

Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin paylaşılması, telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Basit bir şekilde yapılan herhangi bir paylaşım, hiç beklemediğiniz kadar çok insana ulaşabilir.

Kişilik haklarına saldırı sayılabilecek  ya da kişinin özel hayatında ve sosyal çevresinde sorun yaratacak paylaşımlar yapılmamalıdır.

Sosyal medyayı günlük hayatta kullanırken, belli bir sınırlama koymak doğru olacaktır. Diğer günlük işlerin yapılabilmesi için gerekli olan budur.

Sosyal medyayı kullanırken dört mahremiyete dikkat etmek gerekir. Bunlar; beden mahremiyeti, dil mahremiyeti, yaşantı mahremiyeti ve düşünce mahremiyetidir.