• Tıbb-i Nebevi
    • Sitemize Hoşgeldiniz
Tıbb-i Nebevi

   

Genel Sağlık

 
 
 SAĞLIK NEDİR?
 
Hanne Rana Eliş

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil; kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. (DSÖ, 1948)
Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı deği;l kişinin bedensel, ruhsal, sosyal ve inanç yönünden yaşamını idame ettirmek için tam bir iyilik halinde olmasıdır.
 
SAĞLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Genetik
Hormonlar
Metabolizma
Doğumsal
Hastalık
Çevresel
  • Fiziksel (yapay gübreleme, atık sular, hava kirliliği, gürültü...)
  • Biyolojik (vektörler, mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar...)
  • Kimyasal (zararlı tarım ilaçları, bazı böcek ilaçları, zehirler...)
Doğal afetler
Kazalar
Psikolojik
Sosyokültürel
 
SAĞLIK HİZMETLERİ
 
Sağlık hizmetleri, fert ve toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını ve verimli çalışmasını sağlar.

Sağlık hizmetleri yalnızca hastalar için yapılan bakımı değil; koruyucu sağlık hizmetlerini, rehabilitasyon ve palyatif bakımı, öz bakımı, evde bakımı, toplum bakımını, birinci basamak tedavi hizmetlerini, uzun süreli bakımı ve hastane bakımı da dahil olmak üzere her seviyedeki hizmetleri kapsar.
 
Tedavi Hizmetleri

Birinci basamak : Toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, polikliniklerde ve muayenehanelerde gerçekleştirilir. Bu kurum ve kuruluşlar, hastaların ilk başvurdukları merkezlerdir. Burada ayakta tedavi edilebilecek hastaların tanısı konularak tedaviye başlanır.

İkinci basamak : Birinci basamaktaki kurumlarda teşhis konulamayan ve tedavi edilemeyen hastalar hastanelere gönderilir. Çünkü hastaneler daha kapsamlı araştırma ve tetkikleri yapabilecek araç ve gerece sahiptir.

Üçüncü basamak : Daha ayrıntılı tetkik ve tedavi uygulamalarını gerektiren hastalar ise yüksek teknolojiye sahip eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerine gönderilirler. Bazı hastanelerde ise özel ihtisas hizmetleri sunulur. Kanser, verem, ruh sağlığı gibi ihtisas dallarıyla ilgili yüksek teknolojiye sahip kuruluşlarda hastaya daha fazla yardımcı olunur.
Hasta olan bir kişinin şifa ararken diğer hastaların tedavilerini geciktirmemesi veya engellememesi için bu basamakları sırasıyla izlemesi gerekir. Doğrudan üniversite hastanelerine başvurması, bu kuruluşların çalışmalarını ve hastaların buralardan yararlanma olanaklarını önemli ölçüde azaltır.*
 
HASTALIK NEDİR?
 
Değişik etmenlerin organ ve sistemlerde yaptıkları fizyolojik değişiklikler sonucu görevlerini yapamaz hale gelmesidir.

Vücut veya zihinde meydana gelen rahatsızlık, dert veya görev bozukluğuna yol açan belirli anormal bir durumdur.
 
Hastalıkların bulaşma yolları:
Su ve besinler ile
Solunum yolu ile
Temas ile
Vektörlerle
Hayvanlarla
Cinsel temas yolu ile
Kan yolu ile